In overeenstemming met richtlijn 2009/136/EU informeren wij u over het feit dat op deze website eigen technische cookies en cookies van derden worden gebruikt. Deze zorgen ervoor dat u efficiƫnt op de website kunt navigeren en alle functies van de website probleemloos kunt gebruiken.
WEB
Back Home

Privacy

Informatie over artikel 13 van wetsbesluit nr. 196/2003

Geachte heer, mevrouw,

De Italiaanse wet op de privacy, wetsbesluit nr. 196/2003, voorziet in de bescherming van personen en andere zaken bij de verwerking van persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden door ons correct en vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de wet.

Conform artikel 13 van wetsbesluit nr. 196/2003 delen we u mede, dat:
de Südtiroler Bauernbund, gevestigd op K.-M.-Gamper-Str. 5, 39100 Bozen (BZ), Italië, de door u verstrekte gegevens gebruikt voor het toezenden van mailings en rondzendbrieven. De gegevens worden voor dit doel elektronisch verwerkt en opgeslagen. De gegevensverstrekking geschiedt op vrijwillige basis. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven of verder verspreid, voor zover sprake is van de bestelling van catalogi.
De heer dr. Siegfried Rinner is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens.

U kunt te allen tijde gebruik maken van uw rechten conform artikel 7, wetsbesluit 196/2003. Volledigheidshalve wordt artikel 7 hieronder weergegeven:

Wetsbesluit nr. 196/2003, art. 7 - Recht op toegang tot persoonsgebonden gegevens en andere rechten

1. Een ieder heeft het recht erover te worden geïnformeerd of er gegevens voorhanden zijn die betrekking hebben op zijn of haar persoon, ook dan, wanneer deze gegevens nog niet opgeslagen zijn. Iedere persoon heeft verder het recht om deze gegevens in begrijpelijke vorm te ontvangen.

2. Een ieder heeft recht op informatie over
a) de herkomst van de persoonsgebonden gegevens;
b) het doel en de wijze van verwerking;
c) het toegepaste systeem, voorzover de gegevens elektronisch worden verwerkt;
d) de belangrijkste gegevens die nodig zijn ter identificatie van de juridische persoon, de verantwoordelijke persoon en de naam van de vertegenwoordiger conform artikel 5 lid 2;
e) de personen of personencategorieën, aan wie de persoonsgebonden gegevens ter beschikking kunnen worden gesteld of de namen van vertegenwoordigers, verantwoordelijke of daarmee belaste personen in het land, die hiervan kennis kunnen verkrijgen.

3. Een ieder heeft het recht
f) te verzoeken om actualisering, correctie of, indien hiervoor interesse bestaat, aanvulling van gegevens;
g) te verzoeken dat ten onrechte verwerkte gegevens worden verwijderd, geanonimiseerd of geblokkeerd; dit geldt ook voor de niet-noodzakelijke opslag van verzamelde of verwerkte gegevens;
h) een bevestiging te ontvangen dat de personen aan wie de gegevens zijn verstuurd de onder a) en b) vermelde informatie, ook wat betreft de inhoud, hebben ontvangen, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of de kosten onverantwoord hoog zouden zijn in vergelijking met het uitgeoefende recht.

4. Een ieder heeft het recht geheel of gedeeltelijk
a) legitiem bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgebonden gegevens die op hem of haar betrekking hebben, ook indien de gegevens gebruikt worden om een verzameling op te bouwen;
b) bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgebonden gegevens die op hem of haar betrekking hebben, indien deze worden gebruikt voor het versturen van mailings, directe verkoop, marktonderzoek of het verkrijgen van handelsinformatie.