In overeenstemming met richtlijn 2009/136/EU informeren wij u over het feit dat op deze website eigen technische cookies en cookies van derden worden gebruikt. Deze zorgen ervoor dat u efficiënt op de website kunt navigeren en alle functies van de website probleemloos kunt gebruiken.
Home
Het boerenleven

Het boerenleven in Zuid-Tirol

Het Zuid-Tiroolse cultuurlandschap

Het Zuid-Tiroolse cultuurlandschap
Een rit door het Zuid-Tiroolse landschap maakt duidelijk wat men hier met cultuurlandschap bedoelt. Het zijn de bewerkte grond, de keurig naast elkaar geplante rijen met fruitbomen, de wijnranken die de hellingen hun karakteristieke uiterlijk geven, de gemaaide weiden, de koeien in het weiland of op de almen, de schone en verzorgde boerderijen, de bloemen op de “söldern” (balkons), de oude en nieuwe schuren met hun bijzondere stijl, het aureool van rust en tevredenheid die het Zuid-Tiroolse boerenlandschap onmiskenbaar hebben bepaald. Ook als de tractors ronken en in veel gezichten niet alleen de groeven van het harde werk, maar evenzeer van de zorgen om het dagelijks leven gegraveerd staan.

Er is vrijwel geen andere streek op aarde waar de grond zo tot op vrijwel de laatste vierkante meter wordt geëxploiteerd en bewerkt en waar de ervaringen van een eeuwenlange omgang met de natuur zo goed bewaard zijn gebleven als Zuid-Tirol.

De Zuid-Tiroolse boerderijen zijn vaak kleinschalig van opzet. Daarom zijn veel boeren op een zekere bron van neveninkomsten aangewezen.

Het kwaliteitskeurmerk “Roter Hahn” is van toepassing op de volgende categorieën:

> Vakantie op de boerderij
> Boerencafés
> Kwaliteitsproducten van de boer
> Boerenambachten